Genel Haber

Kızıl Elma Nedir Ve Kökenleri Nereye Dayanır?

Son yıllarda özellikle siyasi ortamlarda Kızıl Elma çok popüler şekilde anılan bir ifade haline gelmiştir.

Bu ifade konusunda kızıl elma nedir sorusu önemli bir cevap olarak aranmaktadır. Kızıl Elma, Türk mitolojisinde yer alan bir ifade olarak günümüzde daha cazibeli bir hale gelmiştir. Türkler ve Oğuz Türkleri için düşündükçe uzaklaşan uzaklaştıkça daha cazip gelen bir ülkü olarak bilinmektedir. Kızıl Elma, Türk milliyetçiliği için dünyaya yayılma konusunda çok büyük bir ideal olarak imgeselleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin savaşta daha azimli hale gelmesi için kullanılmıştır. Ülkü Türk mitolojisinde çok eski kökenlere kadar hatta Oğuzname’ye kadar dayanmaktadır.

Kızıl Elma Nedir Ve Nasıl Sürdürülmüştür?

Temel olarak düşünüldüğünde, kızıl rengi Türk kültürü için çok kıymetli bir renktir. Çünkü ataların kanını ve toprağın rengini ifade etmektedir. Elma ise bir cennet meyvesi olarak eski dinlerden İslamiyet’e kadar önemini korumuştur. Türkler için hep bolluk bereket ve şifa olarak görülmüştür. Kızıl Elma ise elma ve renkten dolayı toprağa dayanan bir ifade olarak bilinmektedir. Bu noktada kızıl elma nedir konusunda Orta Asya Türklerinden Ergenekon’a ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu inanışta korunmuş bir ülküdür cevabı verilebilir. Kimi tarihçilere göre Kızıl Elma Hazar Kağan’ının çadırının üstünde bulunmaktadır. Kimi tarihçilere göre Bizans’ta Ayasofya’nın önünde Justinianus heykelinin elinde bulunmaktadır. İnanışa göre 1420’de elma yere düşer ve sonrasında Bizans da düşer. İstanbul’un fethinden sonra yeniçeriler arasında çok daha popüler bir ifade haline gelmiştir.

Kızıl Elma Nedir Ve Nasıl Ulaşılabilir ?

Günümüzde dahi ulaşılabilir bir hedef olarak düşünülen Kızıl Elma tabiri halen canlı tutulmaktadır. Osmanlı tarihi boyunca fethedilecek şehirler Kızıl Elma olarak anılmıştır. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndan itibaren İttihat ve Terakki Kızıl Elma sembolizmini savunmuştur. Ziya Gökalp, Kızıl Elma adlı bir manzum eser yayınlanmıştır. Bu noktada kızıl elma nedir konusunda Turan coğrafyası ile özdeşleşmiş bir efsane olduğu belirtilebilir. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkçü çevreler bu ifadeyi ve imgeyi canlı tutmaya çalışmıştır. Cumhuriyet edebiyatında defalarca bu konu işlenmiştir. Günümüze kadar her zaman canlı bir şekilde bu ideal sürdürülmüştür.
Meta açıklama; Türk efsanelerinde geçen, özellikle Oğuz Türkleri’nin büyük önem verdiği Kızıl Elma nedir, Kızıl elmaya nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları burada.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı